...i Naš Grad razvrstava otpad


Usvajanje novog modela zahtjeva i promjenu naših svakodnevnih navika i našeg ponašanja spram otpada.

i Naš Grad razvrstava otpad

Grad Nova Gradiška, u suradnji s dionicima na lokalnoj i državnoj razini pokrenuo je projekt koji, po svom sadržaju splet izobrazno-informativnih aktivnosti, za cilj ima izgraditi svijest i razumijevanje svih žitelja Nove Gradiške o potrebi zaštite okoliša i učinkovitijeg upravljanja resursima te o važnostima promjena ustaljenih navika za prijelaz s linearnog na kružno gospodarenje otpadom.

ingrazvrstavaotpad-1
ingrazvrstavaotpad-2
ingrazvrstavaotpad-3
ingrazvrstavaotpad-4
ingrazvrstavaotpad-5