Održana javna tribina

„SPRIJEČIMO NASTANAK OTPADA”

Kako što lakše promijeniti navike i usvojiti nove ekološke obrasce ponašanja

Grad Nova Gradiška je u sklopu projekta „I naš Grad razvrstava otpad“, dana 13.6. 2019. organizirao javnu tribinu pod nazivom „Spriječimo nastanak otpada“. S novim trendovima u gospodarenju otpadom naše sugrađane je upoznao g. Hrvoje Dokoza iz tvrtke Eco Solutions. Javna tribina organizirana je u Gradskoj vijećnici, a prisustvovalo joj je više desetaka građana.

„Cilj današnje prezentacije je građanima objasniti što je sirovina primarno, kako se postupa sa sirovinom te da se ona ne kontaminira. Primjerice, ako nedovoljno dobro odvojimo plastiku od bio otpada onda je plastika prljava, kontaminirana i počinje smrdjeti i i ne može se s njom takvom, a ona je sirovina, na tržištu postići cijenu. Danas želimo apelirati na svijest građana da pojačaju postotak odvajanja, a to je i naša obveza jer je Hrvatska potpisala ugovor vezan za razvrstavanje otpada. Mi kao stručnjaci u ovom poslu educiramo građane, a ovaj projekt podržala je i Europska unija koja ga i financira“, kaže Hrvoje Dokoza.

Prema riječima g. Dokoze, pozitivne promjene kreću od vlastitog doma usvajanjem slijedećih navika – odbijanjem onoga što nam ne treba, reduciranjem onoga što nam treba, ponovnom uporabom onoga što već posjedujemo, recikliranjem onoga što možemo ponovno koristiti i kompostiranjem.