ODRŽANE RADIONICE U OSNOVNOJ ŠKOLI „MATO LOVRAK“

U sklopu projekta „I naš grad razvrstava otpad“, tijekom listopada i studenog u OŠ „Mato Lovrak“ održane su radionice za učenike nižih razreda koje su za cilj imale edukaciju o važnosti razvrstavanja otpada kao i mogućnostima ponovnog korištenja.

Ukupno je održano 8 /osam/ radionica i sudjelovalo je 144 učenika i učenica.

Učenici su kroz igru izrađivali ukrasne predmete i igračke od ambalaže te takvim pristupom educirani o značaju očuvanja okoliša te o načinima kako i na koji način je moguće spriječiti, odnosno smanjiti nastanak otpada, odnosno ponovno uporabiti otpad.

Kako je naglasila voditeljica radionica, prof. Aleksandra Grubač: „Cilj radionica bio je da se učenicima od najranije dobi pobudi svijest o nužnosti očuvanja okoliša te mogućim načinima zbrinjavanja otpada. Obzirom da se sve navike usvajaju od najranije dobi, izuzetno je važno da se na djecu u školama odgojno djeluje i u tom smjeru.“

Više o radionici pročitajte na na stranici OŠ "Mato Lovrak"