Provedene radionice o održivom gospodarenju otpadom u OŠ „Ljudevit Gaj“

U sklopu programa aktivnosti „I Naš Grad razvrstava otpad“ tijekom ožujka, u OŠ „Ljudevit Gaj“, provedeno je ukupno 8 /osam/ radionica za učenike nižih razreda s temom gospodarenje otpadom. Provedbom aktivnosti izrade ukrasnih predemeta i igračaka od ambalaže koja bi završila kao otpad, učenici su putem praktičnog rada usvajali nove vještine i učili kako postupati s kojom vrstom otpada.

Cilj radionica u kojima je sudjelovalo 153 učenika/ca bio je da se djeci od najranije dobi pobudi svijest o održivom gospodarenju otpadom te o načinima zbrinjavanja otpada i brizi za okoliš. Učenici su iskustvenim učenjem izrađivali igračke i korisne predmete za domaćinstvo, pokazali vrlo visoki stupanj zanimanja za nove vještine kao i želju da nastave izrađivati iste ili slične predmete i u svoje slobodno vrijeme. Radionice za najmlađe i ovaj put su pokazale da su djeca vrlo spremna od najranijih dana prihvatiti novi način razmišljanja i djelovanja s ciljem očuvanja okoliša.