O projektu

U svijetu se još uvijek proizvode i koriste proizvodi nastali prema obrascu:

„uzmi“ – „napravi“ – „odbaci“.

Kad jednom više ne trebamo proizvod, isti završi na odlagalištu otpada, a resursi korišteni u njegovoj proizvodnji su neiskorišteni. Posljedice takvog pristupa počinjemo osjećati danas. U ovom trenutku, ljudi koriste više resursa nego što ih je Zemlja u stanju obnoviti.

Dosad se 85% otpada bacalo na odlagališta. Takvim se ponašanjem u Hrvatskoj, u deset godina, bacilo sirovina poput stakla, papira, plastike i metala vrijednih preko 5 milijardi kuna, a od 2005. – 2012. godine na sanacije odlagališta izdvojilo 2 milijarde kuna.

Prosjek količine otpada koju svaki građanin proizvede u godinu dana iznosi 386 kg. Samo je u našem Gradu tijekom 2018. godine prikupljeno je 3.292.880 kg komunalnog otpada.

S ciljem promjene postojećeg stanja u EU je definiran novi model gospodarenja otpadom kao rješenje s najboljim učinkom na okoliš kojeg je prihvatila i Hrvatska. Kako bi zaštitili okoliš i zdravlje ljudi trebamo pratiti pet koraka:

  1. sprečavanje nastanka otpada
  2. ponovna uporaba otpada
  3. recikliranje otpada
  4. oporaba otpada
  5. odlaganje preostalog otpada

Usvajanje novog modela zahtjeva i promjenu naših svakodnevnih navika i našeg ponašanja spram otpada. Stoga je i Grad Nova Gradiška, u suradnji s dionicima na lokalnoj i državnoj razini pokrenuo projekt „I Naš Grad razvrstava otpad“ koji, po svom sadržaju splet izobrazno-informativnih aktivnosti, za cilj ima izgraditi svijest i razumijevanje svih žitelja Nove Gradiške o potrebi zaštite okoliša i učinkovitijeg upravljanja resursima te o važnostima promjena ustaljenih navika za prijelaz s linearnog na kružno gospodarenje otpadom.

Projekt izobrazno-informativnih „I Naš Grad razvrstava otpad“ u suglasju je s planom gospodarenja otpadom koji za cilj ima do 2022. godine smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada (KO) u našem Gradu za 5 %, na odlagalište odložiti manje od 25 % mase proizvedenog komunalnog otpada, odvojeno prikupiti 60% proizvedenog komunalnog otpada (papir, staklo, plastika, metal idr.) te odvojeno prikupiti 40% mase bio otpada koji je sastavni dio komunalnog otpada.

Ukupna vrijednost projekta „I Naš Grad razvrstava otpad“ koji će se realizirati u razdoblju kolovoz 2018. – travanj 2020.  iznosi 382.964,00 kn, a od kojih je financiran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u iznosu od 325.519,40 kn.

Za više informacija o projektu možete kontaktirati  Ivanu Trupinu, tel: 035 366 080, zamjenik.gradonacelnika@novagradiska.hr te Gordanu Šimić na gordana.simic@novagradiska.hr

 

Smanjimo količinu otpada, ponovno upotrijebimo stvari kada je to moguće, razvrstajmo otpad koji nastane, jer na taj način čuvamo okoliš i štedimo energiju!