Razvrstavanje otpada

U novom modelu gospodarenja otpadom proizvod zapravo nikad ne odbacujemo.

Prije nego ga odložimo, razdvajamo ga prema vrsti:
papir, staklo, plastika, metal, bio otpad, tekstil, opasni otpad…
jer samo tako razvrstani otpad može se reciklirati!

Spremnik za papir i karton

Znate li da se papir može reciklirati i do 7 puta?

Da bi to ostvarili važno je pravilno razdvojiti otpad i u spremnik za papir (označen PLAVOM bojom) odložiti novinski i uredski papir, časopise, kataloge, prospekte, bilježnice, svu papirnatu i kartonsku ambalažu, tetrapak, ali NE plastificirani papir, „masni“ (zauljeni) papir, fotografije, pelene i sl.

Prije odlaganja važno je ukloniti eventualne metalne i plastične dijelove, foliju, ljepljive trake, sve što nije papir ili karton te „spljoštiti“ ili usitniti ambalažu na što manji volumen.

Spremnik za staklo

Znate li da se staklo može reciklirati neograničen broj puta?

Da bi to ostvarili važno je pravilno razdvojiti otpad i u spremnik za staklo (označen ZELENOM bojom) odložiti staklene boce, staklenke, staklene čaše, ali NE prozorsko, medicinsko i automobilsko staklo, staklenu ambalažu kemikalija i zapaljivih tvari, kristal, ogledala, porculan, keramiku, žarulje ili neonske svjetiljke…

Prije odlaganja važno je isprazniti staklenu ambalažu od sadržaja te ukloniti čepove i poklopce.

Spremnik za plastiku i metal

Znate li da se u svijetu reciklira manje od 10% plastike?

Neke vrste plastične ambalaže uopće nije moguće reciklirati. Plastična ambalaža označena je brojevima, od 1 do 7. Kada god je moguće, birajte plastiku 1, 2, 4 i 5 umjesto 3, 6 i 7.

U spremnik za plastiku (označen ŽUTOM bojom odlaže se ambalaža deterdženata i šamponaambalaža nekih prehrambenih proizvoda (ovisno o vrsti plastike), ali NE ambalaža kemikalija i zapaljivih tvariambalaža boja i lakovaplastične igračke, čaše od jogurta, podlošci od hrane-plitice (meso, riba…), stiropor i sva ambalaža koja nije prethodno isprana, kao i sva plastična ambalaža označena brojevima 3 (PVC), 6 (EPS) i 7 (ostalo).

ZELENI VRTNI OTPAD I BIO OTPAD

Zeleni otpad nastao orezivanjem stabala, grmova, loze, košnjom trave ili slični vrtni otpad, kao i određeni kuhinjski otpad ekološki je najprihvatljivije kompostirati u vlastitim dvorištima. Ukoliko zeleni otpad niste u mogućnosti samostalno kompostirati ili ga imate previše za svoj komposter, možete ga dovesti u reciklažno dvorište

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

odnosi se na sitan kućanski otpad: onečišćene vrećice za pakiranje hrane, onečišćeni papir i folija za omatanje hrane; onečišćeni papirnati ubrusi i maramice, britvice za brijanje, spužvice, vrećice od usisivača, otpad od metenja, opušci, ulošci, pelene i sl.

TEKSTIL

Tekstil možemo odnijeti u najbliži spremnik za tekstil ili u reciklažno dvorište.

OPASNI OTPAD I ELEKTRONIČKA OPREMA

Znate li da su baterije, lijekovi, akumulatori, boje i lakovi, maziva i motorna ulja, opasan otpad?

Opasnom niti elektroničkom otpadu nije mjesto u kontejnerima za komunalni otpad, ali ni u prirodi!

Opasni otpad, kao i električne alate, informatičku i telekomunikacijsku opremu, kućanske uređaje, tonere za pisače, rasvjetna tijela i dr. odlažemo u reciklažnom dvorištu ili možemo kontaktirati tvrtke ovlaštene za prikupljanje opasnog otpada ili elektronskog i elektroničkog otpada

I NAŠ GRAD

RAZVRSTAVA OTPAD